Vẻ đẹp thâm trầm của xứ Huế cuối thập niên 1920 trong loạt ảnh của Raymond Chagneau, một nhà vẽ bản đồ người Pháp làm việc tại Việt Nam từ 1925-1930.

anh xu hue 1920

Cửa Hiển Nhơn ở Hoàng thành Huế cuối thập niên 1920.

anh xu hue 19202

Nhà bia trong khu lăng vua Đồng Khánh.

Viện Cơ Mật của triều đình nhà Nguyễn.

Viện Cơ Mật của triều đình nhà Nguyễn.

Nhà bia trong khu lăng vua Minh Mạng.

Nhà bia trong khu lăng vua Minh Mạng.

anh xu hue 19205

Cổng Ngọ Môn.

anh xu hue 19206

Cận cảnh Ngọ Môn.

anh xu hue 19207

Cột cờ Hoàng thành Huế.

anh xu hue 19208

Khu vực phía trước lăng Gia Long với hồ nước, hai trụ biểu và núi Đại Thiên Thọ.

anh xu hue 19209

Hồ nước ở lăng Minh Mạng.

anh xu hue 192010

Chợ Đông Ba với tháp chuông ở trung tâm.

anh xu hue 192011

Một góc chợ Đông Ba.

Theo Sở Du Lịch Thừa Thiên Huế

Rate this post