Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Âu

TẠI ANHTẠI ÁO
Địa chỉ: 12-14 Victoria, Luân Đôn, W8, 5RD
Điện thoại: (44-20) 7937 1912
Fax: (44-20) 7565 3853
Email: vnemb.uk@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Felix-Mottl – Strabe A – 1190 Viên
Điện thoại: (43-1) 368 0755
Fax: (43-1) 368 0754
Email: vnemb.at@mofa.gov.vn
TẠI BA LANTẠI BÊ-LA-RÚT
Địa chỉ: UL Resorowa 36 02-956 Warszawa
Điện thoại: (48-22) 6516 098, ext: 50
Fax: (48-22) 6516 095
Email: vnemb.pl@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 220040 Minsk, phố Mozajskovo, nhà 3
Điện thoại/Fax: (37-51) 7237 4879
Email: dsqvn.belarus@mofa.gov.vn
TẠI BỈTẠI BUN-GA-RI
Địa chỉ:  Đại lộ General Jacques 11050 Bruxelles
Điện thoại:  (32-2) 379 2731
Fax: (32-2) 374 9376
Email: vnemb.be@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Sofia 1113 Ul. Jetvarka No 1
Điện thoại: (359-2) 9632 743, ext: 201
Fax: (359-2) 9633 658
Email: vnemb.bg@mofa.gov.vn
TẠI ĐAN MẠCHTẠI ĐỨC
Địa chỉ: Gammel Vartov Vẹ 20-2900 Hellekup Copenhagen
Điện thoại: (45) 3918 3932
Fax: (45) 3918 4171
Email: embvndk@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Elsenstrasse 3, 12435 Berlin – Treptow
Điện thoại: (49-30) 5363 0108
Fax: (49-30) 5363 0200
Email:  vnemb.de@mofa.gov.vnLãnh sự: Villa Hà Nội, Kennedy-Alle 49, Frankfurt/M
Điện thoại: (49-69) 79533 650
Fax: (49-69) 79533 6511
Email:tlsqvietnam_frankfurt@mofa.gov.vn
TẠI HÀ LANTẠI HUNG-GA-RY
Địa chỉ: Nassauplein 12, 2585 EB, The Hague
Điện thoại: (31-70) 364 8917
Fax: (31-70) 364 8656
Email:vnembassy.nl@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 1146 Budapest – Thokoly Ut 41
Điện thoại: (36-1) 3425 583
Fax: (36-1) 3528 798
Email: vp-budapest@mofa.gov.vn
TẠI HY LẠPTẠI NA-UY
Địa chỉ: 54 đường Iereos Dousi, Marousi 15126
Điện thoại: (30-210) 6128 733
Fax: (30-210) 6128 734
Email: vnemb.gr@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Olavs Gate 21C, 0165 Oslo
Điện thoại: (47) 2220 3300;
Fax: (47) 2220 3301
Email: vietnamnorway@gmail.com
TẠI NGATẠI PHÁP
Địa chỉ: Bolshaya Pirogovskaya,13 Matxcơva
Điện thoại: (7-499) 245 1092
Fax: (7-499) 246 3121
Email: vnemb.ru@mofa.gov.vnLãnh sự: 107/1, Pushkinskaya, Vladivostok
Điện thoại: (7-4232) 226 927
Fax: (7-4232) 261 496
Email:consul.vladivostok@mofa.gov.vnLãnh sự: 411 – DIVS-22, Karla Libknhesta – 620075, Ekaterinburg
Điện thoại: (7-343) 253 0280
Fax: (7-343) 253 0282
Email:consul.ekaterinburg@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 61 rue de Miromesnil, 75008 Paris
Điện thoại: (33-1) 4414 6400
Fax: (33-1) 4524 3948
Email: vnemb.fr@mofa.gov.vn
TẠI PHẦN LANTẠI RU-MA-NI
Địa chỉ: Kulosaarentie 12, 00570 Helsinki
Điện thoại: (358) 9622 9900
Fax: (358) 9622 99022
Email: vnemb.fi@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Str.C.A. Roseth Nr.35 Sector 2, Bucaest
Điện thoại: (4021) 3110 334, ext: 50
Fax: (4021) 3121 626
Email:vnemb.romania@mofa.gov.vn
TẠI SÉCTẠI SLO-VA-KI-A
Địa chỉ: Plzenská 214 – 150 00 – Praha 5
Điện thoại: (42-02) 5721 1540
Fax: (42-02) 5721 1792
Email: vnemb.cz@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 15 Dunajska, Bratislava,  Slovakia – PO 81108
Điện thoại: (421) 25245 1263
Fax: (421) 25245 1273
Email: vnemb.sl@mofa.gov.vn
TẠI TÂY BAN NHATẠI THỔ NHĨ KỲ
Địa chỉ: Avenida Alfonso XIII, No.5 – 28016 Madrid
Điện thoại: (34) 91510 2867
Fax: (34) 91415 7067
Email: vnemb.es@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Koza, No 109, G.O.P, Ankara
Điện thoại: (90-312) 4468 049
Fax: (90-312) 4465 623
Email: dsqvnturkey@mofa.gov.vn
TẠI THỤY ĐIỂNTẠI THỤY SĨ
Địa chỉ: Orby Slottsvag 26125 ALVSJO – Stockholm
Điện thoại: (46-8) 5562 1071
Fax: (46-8) 5562 1080
Email: vnemb.se@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Schlosslistrasse 26-3008 Bern
Điện thoại: (41-31) 388 7878
Fax: (41-31) 388 7879
Email: vnemb.ch@mofa.gov.vn
TẠI U-CRAI-NATẠI U-DƠ-BÊ-KÍT-XTAN
Địa chỉ: 51 Tovarna – phố 01103/ Kiev
Điện thoại/Fax: (380-44) 2845 5442
Email: vnemb.ua@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 100 phố Rashidov, Tashkent-700084
Điện thoại: (998-71) 1356 493
Fax: (998-71) 1206 265
Email: vnemb.uz@mofa.gov.vn
TẠI Ý
Địa chỉ: Via Clitunno 34 00198 Roma
Điện thoại: (39-06) 6616 0726
Fax: (39-06) 6615 7520
Email: vnemb.it@mofa.gov.vn
Rate this post