Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Phi

TẠI AI CẬPTẠI AN-GIÊ-RI
Địa chỉ: 110, Sudan phố Mohandesseen, Cairo
Điện thoại: (202) 3762 3841
Fax: (202) 3336 8612
Email: vnemb.eg@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 30, đường Chénoua, Hydra – Alger
Điện thoại: (213-21) 608 843
Fax: (213-21) 693 778
Email: vnemb.dz@mofa.gov.vn
TẠI ĂNG-GÔ-LATẠI LI-BI
Địa chỉ: Via AL4, Lotes 4-5, Bairro Talatona-Luanda Sul, LUANDA CP 1774
Điện thoại: (244-222) 010 697
Fax: (244-222) 010 696
Email: vnemb.angola@mofa.gov.vn
Địa chỉ: Al Hadba Al Khadra – Tripoli Libya P.O. Box: 587
Điện thoại: (218-21) 4903 664
Fax: (218-21) 4901 499
Email: vnemb.ly@mofa.gov.vn
TẠI MÔ-DĂM-BÍCHTẠI NAM PHI
Địa chỉ: Av.Francisco Orlando Mabunbwe 1048/1026 Caixa Postal: 4051 – Maputo
Điện thoại: (258) 2149 7912
Fax: (258) 2149 1992
Email: maputo@mofa.gov.vn
Địa chỉ: 87 phố Brooks, Brooklyn, P.O. Box : 13692 Hatfield 0028 Pretoria
Điện thoại: (27-12) 3628 119
Fax: (27-12) 3628 115
Email: vnemb.za@mofa.gov.vn
TẠI NI-GIÊ-RI-ATẠI TA-DA-NI-A
Địa chỉ: 9 phố River Niger, Maitama, Abuja
Điện thoại: (234-9) 8703 678
Email: vnemb.ng@mofa.gov.vn 
Địa chỉ: Plot 11, đường Bongoyo, Oysterbay, PO Box: 9724 Dar Es Salaam
Điện thoại: (255-222) 664 535
Fax: (255-222) 664 537
Email: vnemb.tz@mofa.gov.vn
Rate this post