Đại sứ quán Việt Nam tại Châu Úc

  TẠI NIU-DI-LÂN  TẠI ÚC
Địa chỉ: Tầng 21 Grand Plimmer, 2-6 Gilmer Terrace Po Box 8042 Wellington
Điện thoại: (644) 4735 912
Fax: (644) 4735 913
Email: vnemb.nz@mofa.gov.vn 
Địa chỉ: 6 Timbarra Cres., O’Malley, Canberra, ACT 2606
Điện thoại: (61-2) 6286 6059
Fax: (61-2) 6286 4534
Email: vnemb.au@mofa.gov.vnLãnh sự: Phòng 205, tầng 2, Trung tâm Edgecliff  , 203 – 233 New South Head, Edgecliff – NSW 2027
Điện thoại: (61-2) 9327 2539
Fax: (61-2) 9328 1653
Email: consul.sydney@mofa.gov.vn

Lãnh sự: Tầng 8, đường số 16, Georges Terrace Perth WA 6000 P O Box 3122, East Perth, WA 6892
Điện thoại: (61-8) 9221 1158
Fax: (61-8) 9225 6881
Email: consul.perth@mofa.gov.vn

Rate this post