Tiền đồng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thống nhất sử dụng trong cả nước gồm các loại tiền giấy và kim loại.

– Tiền giấy mệnh giá: 500.000đ; 200.000đ; 100.000đ; 50.000đ; 20.000đ; 10.000; 5.000đ; 2.000đ; 1.000đ; 500đ.
– Tiền kim loại mệnh giá: 5.000đ; 2.000đ; 1.000đ; 500đ và 200đ (hầu như không được sử dụng)
Có các loại Ngân phiếu có giá trị sử dụng như tiền đồng Việt Nam với mệnh giá 500.000 đồng và 1.000.000 đồng.
Các loại séc du lịch, các loại thẻ tín dụng (American Card, Credid Card, JCB Card…) được đổi qua Ngân hàng để lấy tiền đồng Việt Nam. Các loại thẻ này cũng có thể sử dụng được ở các hãng du lịch lữ hành, các khách sạn và nhà hàng lớn.
Ngoại tệ được đổi sang tiền đồng Việt Nam và ngân phiếu tại Ngân hàng và các quầy đổi tiền ở các khách sạn và các cửa hàng mua bán vàng bạc đá quý.
Tỷ giá quy đổi có thay đổi thường xuyên. Khi rời Việt Nam, nếu khách còn thừa tiền đồng Việt Nam thì có thể đổi lại tiền ngay tại các quầy thu đổi ngoại tệ tại sân bay.

Khám Phá Di Sản

Rate this post