Festival Huế – Văn Hiến Kinh Kỳ là một chương trình sân khấu hóa do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thức hiện được dàn dựng trong không gian huyền ảo của Đại Nội về đêm. Đây là chương trình đặc sắc được trình diễn dịp Festival Huế năm 2020.

VanHienKinhKy2

“Văn hiến kinh kỳ” tập trung các chủ đề tôn vinh những giá trị của một đất nước văn hiến, độc lập trong tiến trình lịch sử dân tộc, làm nổi bật 5 di sản văn hóa được thế giới công nhận (là Quần thể di tích cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình, Mộc bản, Châu bản triều Nguyễn, Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế).

VanHienKinhKy1

Chương trình được kết hợp giữa nhiều hình thức: hát múa, diễn xướng, hoạt cảnh, ngâm thơ, âm nhạc, cùng các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, làm sống lại những ký ức tự hào về công cuộc kiến thiết, chấn hưng đất nước, những hình ảnh vàng son một thuở của kinh đô Thuận Hóa xưa.
Rate this post