Nhận và điền thông tin vào tờ khai đề nghị cấp thị thực từ công ty lữ hành quốc tế Việt Nam (đối tác đón khách du lịch tàu biển đến Việt Nam).

. Khi tàu cập cảng, khách lên bờ và xuất trình hộ chiếu cá nhân để đơn vị biên phòng cửa khẩu cảng biển Việt Nam kiểm tra, đối chiếu người và cấp thị thực nhập cảnh.

. Khách tự quản lý hộ chiếu, thị thực rời trong suốt quá trình tham quan du lịch tại Việt Nam.

. Khi xuất cảnh, khách xuất trình thị thực rời để đơn vị biên phòng cửa khẩu cảng biển Việt Nam đóng dấu kiểm chứng xuất cảnh và dấu “hết giá trị” vào thị thực.

. Đối với tàu du lịch quốc tế có hành trình qua nhiều cảng biển Việt Nam, khách làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển đầu tiên; làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu cảng biển cuối cùng; và chỉ làm thủ tục đối chiếu danh sách khi lên, xuống tàu tại các cửa khẩu cảng biển khác trong hành trình.

. Lệ phí cấp thị thực rời đối với khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường biển là 5USD/người.

Rate this post