Các bạn thân mến, Chùa Thiên Mụ là một trong những địa điểm nổi tiếng tại đất Thần kinh, Cố đô Huế. Hầu hết du khách đến Huế đều tham quan chùa Thiên Mụ.
Chùa Thiên Mụ là một trong những ngôi chùa có mặt ở đất Thuận Hóa lâu đời nhất, từ khi chúa Nguyễn vào khai sơn lập quốc, gắn liền với những truyền thuyết li kỳ và nhân văn. Khi dẫn khách tham quan chùa Thiên Mụ, hầu hết Hướng dẫn viên đều chọn cho mình cách thuyết minh sao cho dễ hiểu nhưng không kém phần hấp dẫn và đi vào lòng người.
chua thien mu ngoi co tu cua xu dang trong khamphadisan 13 e1484970580378
Kiến thức về chùa Thiên Mụ có lẽ trong số các anh chị em Hướng dẫn viên đều trang bị cho chính mình, khái quát hoặc chi tiết, ngắn gọn hay dài dòng … tất cả còn phụ thuộc vào thời gian tham quan và đối tượng lắng nghe. Hôm nay, tôi giới thiệu với các bạn một phần nhỏ trong tổng thể chùa Thiên Mụ, phần này rất nhiều hướng dẫn viên bỏ qua, hoặc là không có đủ thời gian hoặc là không đủ tự tin về kiến thức của mình nên thường lờ đi khiến du khách ra về lắm lúc vẫn còn thắc mắc nhưng không hỏi.
5
Với kiến thức hạn hẹp nhưng muốn tìm hiểu và mong được chỉ giáo từ các bậc tiền bối và học giả, bản thân xin giới thiệu một nét nhỏ trong tổng thể cảnh quan và lịch sử chùa Thiên Mụ. Đó chính là bộ thần tượng mười hai vị Đại tướng Dược Xoa.
Các bạn thân mến, Chư Phật và Bồ Tát vì lòng từ bi thương chúng sanh nên sau khi thành đạo, bằng thần thông và nguyện lực, các Ngài có thể ứng thân thị hiện muôn hình muôn vẻ, thiết lập cảnh giới để hóa độ vô lượng chúng sanh, tùy theo nghiệp lực căn tánh của chúng sanh mà các Ngài thuyết pháp dìu dắt muôn loài tu tập giải thoát. 12 vị Thần Tướng Dược Xoa là một trong những cách thị hiện của chư Phật, chư Bồ Tát.
333
12 vị Dược Xoa này ở cung trời Tỳ Sa Môn Thiên Vương thống nhiếp và lãnh đạo rất nhiều bộ chúng, vì vậy nên còn gọi là Đại Tướng. Bộ chúng của 12 Đại Tướng Dược Xoa rất đông, tổng cộng đến tám vạn bốn ngàn người.
12 Đại Tướng Dược Xoa tượng trưng cho 12 hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư và cũng chính là hóa thân của Đức Phật Dược Sư hiện tướng Dược Xoa để hàng phục tâm cang cường của chúng sanh, phá trừ những tà ma ngoại đạo.
Dược Xoa cũng chính là Kim Cang Lực Sĩ, được phân chia làm Thiên Hành Dược Xoa, Không Hành Dược Xoa, Địa Hành Dược Xoa.
Các thần tướng Dược Xoa được dịch là Dũng Kiện, tức là hiển thị sức mạnh dũng cảm, không bị điều gì tồi phục được, mà còn có thể tồi phục tất cả. Các Ngài còn được gọi là Tật Tiệp, vì ba loại Dược Xoa đều hiển thị được oai đức tự tại, qua lại rất nhanh trong cõi người và cõi trời, mạnh nhanh như gió, do đó mà có tên là Tật Tiệp.
Bất luận là Nam tông hay Bắc tông Phật Giáo (sẽ có một bài chia sẻ về Phật giáo Nam tông, Phật giáo Bắc tông hay có nhiều người quen gọi là Tiểu thừa, Đại thừa), Hộ Thế Tứ Đại Thiên Vương, Thần Chúng Dược Xoa đều là những vị Hộ Pháp quan trọng trong Phật Giáo, các ngài có đầy đủ những thiện nguyện. Các Thần Tướng Dược Xoa có thệ nguyện rất sâu rộng để hộ trì Phật Pháp.
Theo Kinh Duợc Sư: 12 vị Dược Xoa lên tiếng bạch Phật rằng:
“Bạch Thế Tôn! Chúng con nay nhờ oai lực Chư Phật nên được nghe danh hiệu Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Chúng con chẳng còn sợ đọa vào các nẻo ác. Chúng con bảo nhau đồng lòng tin theo Phật, Pháp, Tăng cho đến trọn đời. Thề nguyện gánh vác cho hết thảy hữu tình, làm những việc nghĩa lợi, nhiêu ích, an lạc. Dù là thôn quê, thành thị, đồng vắng, rừng sâu, bất cứ nơi đâu mà có người lưu hành, phân phát kinh này, hoặc có người thọ trì danh hiệu đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hoặc cung kính cúng dường, chúng con và quyến thuộc sẽ theo hộ vệ những người ấy, khiến cho thoát khỏi tất cả nạn khổ. Như có mong cầu điều chi, đều làm cho được thỏa mãn. Hoặc có người nào bệnh tật, tai ách cầu được độ thoát, cũng nên đọc tụng kinh này, dùng những tấm lụa năm màu mà kết danh hiệu của chúng con vào; sau khi được như nguyện rồi sẽ tháo gỡ ra.”
Các bạn thân mến.
Đạo Phật có mặt trên đất nước Việt Nam cũng hơn hai ngàn năm, thời cuộc thay đổi, triều đại này nối tiếp triều đại khác, có những lúc Đạo Phật là quốc giáo như trong giai đoạn triều Lý, triều Trần. Có thể nói Đạo Phật đã ăn sâu vào trong máu thịt của nhiều người dân Việt. Dần dần, Đạo Phật cũng mang dáng dấp, âm hưởng trong quan niệm dân gian. Do đó, nhiều người theo Đạo Phật cũng lấy giáo lý Phật giáo đưa vào đời sống tâm linh và thường nhật để phần nào an ủi và hướng thiên. Xét thấy 12 vị Đại tướng Dược Xoa cũng là 12 vị Hộ pháp và ứng với 12 tháng trong năm hay 12 con giáp. Từ đó, nhiều người đặt niềm tin vào tuổi và bổn mạng của mình ứng với một trong 12 vị Đại tướng Dược Xoa ấy.
12 Thần Tướng Dược Xoa là hóa thân của các Đức Phật, Bồ Tát và là Thần Bổn Mạng để bảo vệ chúng sanh. Nếu lấy 12 chi (12 con giáp) phối hợp với 12 vị Thần Tướng thì mỗi vị là Thần Bổn Mạng của một con giáp như sau:
1. Đại tướng Tỳ Yết La là hóa thân của Phật Thích Ca, thần hộ mạng tuổi Tý.
2. Đại tướng Chiêu Đổ La là hóa thân của Kim Cang Thủ Bồ Tát, thần hộ mạng tuổi Sửu.
3. Đại tướng Chân Đạt La là hóa thân của Phổ Hiền Bồ Tát, thần hộ mạng tuổi Dần.
4. Đại tướng Ma Hổ La là hóa thân của Phật Dược Sư, thần hộ mạng tuổi Mão (Mẹo).
5. Đại tướng Ba Di La là hóa thân của Văn Thù Bồ Tát, thần hộ mạng tuổi Thìn.
6. Đại tướng Nhân Đạt La là hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát, thần hộ mạng tuổi Tỵ.
7. Đại tướng San Để La là hóa thân của Hư Không Tạng Bồ Tát, thần hộ mạng tuổi Ngọ.
8. Đại tướng Át Nể La là hóa thân của Ma Lợi Chi Bồ Tát, thần hộ mạng tuổi Mùi.
9. Đại tướng An Để La là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, thần hộ mạng tuổi Thân.
10. Đại tướng Mê Súy La là hóa thân của Phật A Di Đà, thần hộ mạng tuổi Dậu.
11. Đại tướng Phạt Chiết La là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, thần hộ mạng tuổi Tuất.
12. Đại tướng Cung Tỳ La là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát, thần hộ mạng tuổi Hợi.
5/5 - (1 bình chọn)