Ngày hội Lân Huế được tổ chức tại khu vực Bia Quốc Học trong 2 ngày 19 và 20/09/2018, quy tụ nhiều đội múa lân sư rồng tài năng đến từ các tỉnh khác nhau như Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, TP Đà Nẵng. Các đội thi sẽ tham gia tranh tài ở hai nội dung chính là Mai Hoa Thung và Nhất Địa Bửu.

Nguồn bài viết: https://khamphadisan.com.vn/man-nhan-voi-ngay-hoi-lan-hue-2018/