Dịch vụ bưu phẩm:

Bưu phẩm gửi trong nước và nước ngoài bao gồm thư, bưu thịếp, ấn phẩm,học phẩm người mù và gói nhỏ (loại bưu phẩm có chứa vật phẩm là hànghóa nhẹ không quá 2kg).

Dịch vụ bưu kiện trong nước và ngoài nước:

Đối với bưu kiện gửi trong nước khối lượng tối đa tuỳ thuộc vào quy định cho mỗi bưu cục. Mức tối đa mỗi bưu kiện đơn chiếc chung không quá 31,5kg. Đối với bưu kiện trao đổi với nước ngoài khối lượng tối đa tuỳ thuộc vào quy định của từng nước đến và của cơ quan liên minh Bưu chính thế giới (UPU). Mức tối đa chung cũng không quá 31,5kg.

Dịch vụ Tài chính Bưu chính:

* Thư chuyển tiền, điện chuyển tiền: được mở trên phạm vi toàn quốc Ngoài ra Bưu chính Việt Nam còn mở dịch vụ thư chuyển tiền quốc tế một chiều từPháp, Nhật, Bỉ, Mỹ, Séc, Slovakia, Latvia, Singapore, Trung Quốc, Malaysia đến Việt Nam.

* Chuyển tiền nhanh: được mở đến thị xã trung tâm tỉnh, thành phố trong cả nước.

* Dịch vụ Tiết kiệm bưu điện: được mở trên phạm vi toàn quốc. Hình thứcgửi:

– Tiết kiệm có kỳ hạn

– Tiết kiệm không kỳ hạn

– Tiết kiệm gửi góp

– Tài khoản tiết kiệm cá nhân

– Trả lương qua tài khoản tiết kiệm cá nhân

Dịch vụ điện hoa:

Gồm có 2 loại, điện hoa chúc mừng và điện hoa chia buồn.

Dịch vụ Phát hành báo chí:

* Báo chí bán lẻ: Phục vụ độc giả tại tất cả các cơ sở bưu điện (bưu cục,kiốt và đại lý bưu điện).

* Báo chí dài hạn: Nhận đặt mua và phát đến địa chỉ độc giả tất cá các loại báo chí trong nước và nước ngoài nhập khẩu.

– Đối với báo chí trong nước: Nhận đặt mua tại tất cả các cơ sở Bư­u điệnvào bất kỳ thời gian nào.

– Đối với báo chí nước ngoài nhập khẩu: bưu điện tổ chức nhận đặt mỗi năm 2 lần theo thời hạn và danh mục quy định.

Dịch vụ chuyển phát nhanh (EMS):

Dịch vụ chuyển phát nhánh EMS là dịch vụ chuyển phát thư từ, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa trong nước và nước ngoài theo chỉ tiêu thời gian được TCTY BC-VT VN công bố trư­ớc đối với từng khu vực và từng nước. Khối lượng tối đa đối với bưu phẩm EMS đi nước ngoài theo thỏa thuận của từng nước. Hiện nay dịch vụ bưu phẩm EMS được mở đến 54 bưu điện tỉnh thành trong cả nước và 51 nước trên thế giới.

* Các dịch vụ bưu chính khác:

– Dịch vụ bưu chính ủy thác

– Dịch vụ cho thuê các hộp thư tại bưu điện

– Dich vụ bưu phẩm không địa chỉ

– Dich vụ phát trong ngày (Từ Hà Nội tới TP HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương).

Dịch vụ đặc biệt cho bưu phẩm, bưu kiện trong nước và quốc tế:

Ngoài dịch vụ cơ bản, khách hàng có thể sử dụng thêm một hoặc nhiều cácdịch vụ đặc biệt như:

Dịch vụ máy bay: Là dịch vụ mà người gửi yêu cầu chuyển bưu phẩm, bưu kiện bằng phương tiện vận chuyển hàng không (Nếu trên tuyến vận chuyển đó có đường hàng không).

Dịch vụ ghi sổ: Là dịch vụ mà bưu phẩm được theo dõi bằng số hiệu riêng được ghi chép, lưu lại trong suốt quá trình gửi đế truy tìm khi cân thịết.

Bưu phẩm thường có chứng nhận gửi (bưu phẩm A): Là bưu phẩm thường có biên nhận gửi mà người gửi yêu cầu cấp biên lai và trả cước theo qui định.

Dịch vụ phát nhanh (Express): Người gửi yêu cầu bưu cục phát phải tổ chức phát ngay khi bưu phẩm bưu kiện đến bưu cục, chỉ nhận gửi nếu địa chi người nhận nằm trong khu vực phát của bưu cục ở  thành phố, thị xã, thị trấn. Nhận yêu cầu ngay khi ký gửi bưu phẩm, bưu kiện.

* Không nhận gửi dịch vụ phát nhanh đối với những bưu phẩm, bưu kiện đã sử dụng dịch vụ lưu ký.

Dịch vụ báo phát (AR): Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có trách nhiệm báo cho người gửi (thông qua giấy báo) biết thông tin về phát bưu phẩm, bưu kiện.

Dịch vụ phát tận tay (A main propre): Là dịch vụ mà người gửi yêu cầu phát đúng tận tay cho người nhận có họ tên địa chỉ trên bưu phẩm, bưu kiện.

Dịch vụ lưu ký (Poste Retante): Là dịch vụ giữ lại bưu phầm, bưu kiện tại bưu cục phát để người nhận trực tiếp đến nhận tại bưu cục.

Nhận gửi bưu phẩm, bưu kiện tại địa chỉ theo yêu cầu của người gửi: Dịch vụ này được cung cấp nếu người gửi yêu cầu hoặc có hợp đồng với bưu điện.

Dịch vụ phát bưu kiện, bưu phẩm tại địa chỉ nhận theo yêu cầu của người gửi hoặc người nhận: Đối với các loại bưu phẩm từ 500gram trở lên, dịch vụ này được cung cấp nếu người gửi hoặc người nhận yêu cầu bưu điện đem phát bưu phẩm, bưu kiện một lần hoặc thường xuyên tại địa chỉ nhận do mình chỉ định.

Dịch vụ khai giá: Người gửi kê khai giá trị vật phẩm hàng hoá khi gửi bưuphẩm, bưu kiện sử dụng dịch vụ khai giá được bảo hiểm nội dung đối với các giá trị do người gửi đã khai.

Mức khai giá tối đa cho 1 bưu phẩm có nội dung là giấy tờ tài liệu là 1 triệuđồng, bưu phẩm gửi nội dung hàng hóa là 30 triệu đồng.

Khám Phá Di Sản

Rate this post