Huế mảnh đất của rất nhiều những di sản văn hóa vật thể. Huế đi vào thơ ca với những mỹ từ đẹp nhất. “Vẻ đẹp của Huế chẳng nơi nào có được.