Bộ VHTTDL đã ban hành các Quyết định về việc công bố thêm 11 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

di san

Theo đó, tại Quyết định số 252/QĐ-BVHTTDL, đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội làng Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Tại Quyết định số 253/QĐ-BVHTTDL, đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội Gầu tào của người Mông, huyện Phong Thổ, huyện Sìn Hồ, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Tại Quyết định số 254/QĐ-BVHTTDL, đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội Chùa Đại Bi, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Tại Quyết định số 255/QĐ-BVHTTDL, đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ cấp sắc (Tủ cải) của người Dao Quần chẹt, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Tại Quyết định số 256/QĐ-BVHTTDL, đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội Đền, Chùa Linh Quang, xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Tại Quyết định số 257/QĐ-BVHTTDL, đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghề làm trống của người Dao Đỏ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Tại Quyết định số 258/QĐ-BVHTTDL, đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ Cấp sắc của người Dao Tiền, xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tại Quyết định số 259/QĐ-BVHTTDL, đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục của người Mông Hoa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Tại Quyết định số 260/QĐ-BVHTTDL, đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghi lễ Gội ầu (Lúng ta) của người Thái Trắng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Tại Quyết định số 261/QĐ-BVHTTDL, đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội Lăng Ông Trà Ôn, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Tại Quyết định số 262/QĐ-BVHTTDL, đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Tết Nguyên tiêu của người Hoa, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các di sản văn hóa phi vật thể được công nhận thuộc 4 loại hình: Nghề thủ công truyền thống, Lễ hội truyền thống, Tập quán xã hội và tín ngưỡng, Tri thức dân gian.

Quyết định nêu rõ, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa./.

Yenfly
Theo: Vietnamtourism.gov.vn

5/5 - (1 bình chọn)