Chào mừng bạn đến với Khám Phá Di Sản, hãy xem chúng tôi có thể giúp gì cho bạn !

Kinh nghiệm du lịch

Tài liệu thuyết minh du lịch Huế – Đàn Nam Giao, đàn tế Trời duy nhất còn nguyên vẹn ở Việt Nam

Tài liệu thuyết minh du lịch Huế – Đàn Nam Giao, đàn tế Trời duy nhất còn nguyên vẹn ở Việt Nam

28 - 05 - 2021

Đàn Nam Giao – Các triều đại phong kiến Việt Nam nói chung và triều Nguyễn nói riêng đều sử dụng hệ tư tưởng Nho giáo để cai trị...

Chi tiết...