Qua quá trình tìm hiểu và sưu tầm những thông tin tuyến điểm du lịch , trang vne.edu.vn đã soạn thảo và viết ra mới hơn 100 bài viết dành cho hướng dẫn viên du lịch, Khám Phá Di Sản mời mọi người cùng tham khảo .

huong-dan-vien-du-lich1

Nghề hướng dẫn viên du lịch (ảnh : Sưu tầm)

Note: Tài liệu sưu tầm nên không tránh khỏi có những sự nhầm lẫn và thiếu sót. Mời bạn đọc tham khảo cùng góp ý.

Sưu tầm